Βιβλιογραφία

Οι πληροφορίες στο litho.gr είναι βασισμένες σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Συλλέχτηκαν και μεταφράστηκαν με πολύ ενδιαφέρον και αγάπη για τον άνθρωπο, την Γη και την προστασία μας από τον έντονο πλέον τρόπο ζωής μέσα στις ανέσεις και την ταχύτητα που προσφέρουν η τεχνολογία και οι διάφορες εφαρμογές.

Πολλοί επιστήμονες αποδίδουν στο Σουγκίτη θεραπευτικές ιδιότητες για πολλά πράγματα. Διαβάζοντας αρκετά και προσεχτικά πιστεύουμε ότι ο Σουγκίτης βοηθάει το σώμα μας να αναδείξει τη φυσική του ιδιότητα της αυτοίασης.

Παρακάτω σας παραθέτουμε ενδεικτικά τις βασικές πηγές πληροφορίας από επιστήμονες που μελετήσαμε οι οποίοι έχουν εντρυφήσει είτε στον Σουγκίτη ή στο Φουλλερένιο, όπως

Regina Martino, Geobiologist

Vladimir A. Rafienko, PhD in Mining and Engineering

Vladislav V. Balimenko, PhD in Biology

Judy Hall, A trained Healer and Counsellor

Robert Simmons, International Author

Ο Σουγκίτης δεν θεραπεύει και δεν προτείνεται αντί θεραπείας για διάφορες ασθένειες.

Βιβλία

Processing Technology of Unique Russian Carbon-Bearing Rocks – Shungite. Vladimir Rafienko & Vladislav Belimenko (2019)

The Pocket Book of Stones. RobertSimmons (2015)

Shungite. Protection, Healing, and Detoxification. Regina Martino (2014)

101 Power Crystals. The Ultimate Guide to Magical Crystals, Gems and Stones for Healing and Transformation. Judy Hall (2011)

Shungite is a savior stone. Yulia Doronina (2005)

Shungite is a magic stone of health, I.I. Ulyanov

Shungite is a stone of pure water. A.D. Orlov (2004)

Αρθρα – Ιστοσελίδες

Buckyball: The Magic Molecule. (2016) https://www.popsci.com/buckyball-magic-molecule/

Fullerene Nanomaterials Inhibit the Allergic Response. The Journal of Immunology (2007) https://www.jimmunol.org/content/179/1/665.full

Anti-inflammatory effect of fullerene C60 in a mice model of atopic dermatitis. Journal of Biotechnology (2016) https://jnanobiotechnology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12951-016-0159-z

Antioxidant and Anti-Inflammatory Effects of Shungite against Ultraviolet B Irradiation-Induced Skin Damage in Hairless Mice. Oxidative Medicine and Cellular Longevity (2017) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5574306/

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιητικό αυθεντικότητας

Ανάλυση Κανονικού Σουγκίτη

Ανάλυση Ελίτ Σουγκίτη

Ανάλυση Petrovsky Σουγκίτη